Klienci

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jak równiez na rzecz administracji.

Spotkania z klientami prowadzącymi działalność gospodarczą, z osobami reprezentującymi spółkę / organ administracji,
w zależności od potrzeby klienta, mogą odbywać się w siedzibie przedsiębiorstwa/ spółki / organu adminstracji.

Kwestia rozliczenia świadczonych usług jest ustalana indywidualnie z każdym klientem.

Kancelaria proponuje nastepujące sposoby rozliczenia:

  • wynagrodzenie w ramach stawki godzinowej (szczególnie w przypadku usług, dla których nie jest możliwe ustalenie stałej kwoty wynagrodzenia) – polega na pomnożeniu stawki godzinowej przez ilość godzin spędzonych przy opracowaniu danej sprawy.
  • wynagrodzenie w formie stałej kwoty – polega na ustaleniu stałej kwoty obejmującej prowadzenie okreslonej sprawy.
  • wynagrodzenie w formie ryczałtowej – korzystna propozycja skierowana przed wszystkim do przedsiębiorców i spó- łek, gdyż wiąże się z opracowaniem stałej współpracy, która pozwoli na wyłączne zorientowanie się na sprawy z za- kresu działalności klienta. Polega na ustaleniu określonej kwoty płatnej z góry za każdy miesiąc obsługi prawnej.
  • wynagrodzenie za reprezentację w sądzie – jest to stała kwota płatna przed terminem rozprawy (element ten może być wliczony w jeden z w.w. sposobów rozliczenia)

Kontakt

T: 501 835 666
E: adwokat@wojciechbar.pl
Adres do korespondencji:
Wojciech Bar Adwokat Kancelaria Adwokacka
ul. Kurpiowska 8/4
40-215 Katowice

Terminy spotkań ustalane są po uprzednim kontakcie telefonicznym.