O Kancelarii

Kancelarię prowadzi adwokat Wojciech Bar, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Prawa i Admini- stracji), zrzeszony w samorządzie adwokackim (Izba Adwokacka w Katowicach).

Adwokat Wojciech Bar swoje doświadczenie z zakresu prawa zdybył podczas apliakcji adwokackiej pracując w kancela- riach w Katowicach oraz w Warszawie. Doradzał również spółkom handlowym w ramach grupy, jako prawnik in - house (prawnik w strukturze spółki), dzięki czemu potrafi doskonale zastosować właściwe środki prawne i zaproponować wyważone rozwiązanie, mając na uwadze wszelkie aspekty prowadzonej działalności handlowej. Szeroka, kompleksowa wiedza z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych jest także przydatna w sprawach karno – gospodarczych.

Swoje kwalifikcje adwokat Wojciech Bar podnosił również poza granicami Polski, na Uniwersytecie Paris XII w Paryżu. Biegle posługuje się zarówno językiem francuskim jak i językiem angielskim. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, adwokat Wojciech Bar nieustannie poszerza zakres swojej wiedzy uczestnicząc w szkoleniach.

Kontakt

T: 501 835 666
E: adwokat@wojciechbar.pl
Adres do korespondencji:
Wojciech Bar Adwokat Kancelaria Adwokacka
ul. Kurpiowska 8/4
40-215 Katowice

Terminy spotkań ustalane są po uprzednim kontakcie telefonicznym.