Zakres usług / pomocy prawnej

Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, jak i repre- zentowania klientów w sądach powszechnych i sądach administracyjnych, przed organami administracji, a w razie potrzeby również przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Podstawowy zakres działalności obejmuje następujące sprawy:

  • − rejestracja spółek prawa handlowego
  • − sprawy karne i karno - gospodarcze
  • − sporządzenie umów cywilnych i opinii prawnych
  • − sprawy z zakresu prawa pracy
  • − postępowanie spadkowe oraz dział spadku
  • − postępowanie rozwodowe oraz podział majątku
  • − reprezentacja w postępowaniu sądowym

Szerszy zakres działalności.

Kancelaria jest w stanie dostosować zakres usług do indywidualnych potrzeb klientów, z uwagi na współpracę z eksper- tami z różnych dziedzin m.in. zagadnienia podatkowe, postępowanie administracyjne oraz szeroko pojęte prawo administracyjne (w tym przepisy budowlane, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych), ochrona dóbr osobistych, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy itp.

Kancelaria, z uwagi na przedłużającą się ilość postepowań sądowych, proponuje swoim klientom usługi z zakresu rozwiązywania sporów, również na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji oraz zawieranie ugody.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu działalności Kancelarii proszę o kierowanie indywidualnych zapytań na adres e-mail.

Kontakt

T: 501 835 666
E: adwokat@wojciechbar.pl
Adres do korespondencji:
Wojciech Bar Adwokat Kancelaria Adwokacka
ul. Kurpiowska 8/4
40-215 Katowice

Terminy spotkań ustalane są po uprzednim kontakcie telefonicznym.